MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Samarbejde om den ekstra indsats

På Fjerritslev Skole samarbejder vi tæt med afdelinger og ressourcepersoner i Jammerbugt Kommune for at støtte, vejlede og motivere vores elever. Ved afholdelse af  netværksmøder, kompetenceforum og samtaler med forældre/elever inddrages de relevante ressourcepersoner for at sikre elevernes trivsel og udvikling - både fagligt, socialt og personligt. 

Hér kan du læse mere om nogle af vores samarbejdspartnere: 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 

Sundhedsplejersken

Ergoterapeut

Fysioterapeut

Tandplejen

Socialrådgiver

SSP