Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Sundhed og trivsel

Dannelse

Voksne og børn udviser respekt for og hensyn til den enkelte og for fællesskabet – bl.a. ved:

• Vi hilser på hinanden.

• Vi taler ordentligt til og om hinanden.

• Vi respekterer andres meninger

• Vi tager hensyn til hinanden 

Anerkendelse

Det enkelte menneske – barn og voksen – ses og mødes ligeværdigt og respekteres for sine kompetencer og potentialer. Det betyder, at:

• Vi lytter til og indgår i konstruktiv dialog med hinanden.

• Vi har en god omgangstone, og vi opmuntrer hinanden.

Tryghed

I hverdagen lægger vi vægt på at mødet mellem mennesker er båret af tillid, nærvær og tydelighed. Det betyder, at:

• Mobning ikke accepteres.

• At der er synlige voksne tilstede i frikvartererne – både ude og inde.

• At ingen elever må forlade skolens område i skoletiden.

Engagement

I hverdagen på Fjerritslev Skole involverer vi os positivt og interesseret i de daglige opgaver og i de mennesker, vi er omgivet af. Det betyder, at:

• Vi alle bidrager til, at undervisningen og den pædagogiske praksis opleves som god og inspirerende, så alle bliver så dygtige, som de kan.

• Vi koncentrerer os om at lære, og vi forstyrrer ikke egen eller andres læring.

• Mobiltelefoner er slukkede/på lydløs og lægges ved undervisningens start i mobiltelefonlommerne/taskerne. De benyttes i undervisningstiden udelukkende til undervisningsmæssige formål og efter aftale med underviseren.

Ansvarlighed

Vi er alle medansvarlige for at få skolen til at fungere som et godt lærings- og værested for elever og medarbejdere. Det betyder, at:

• Det er et fælles ansvar mellem forældre, elever og medarbejdere, at eleverne bliver så dygtige, som de kan.

• Vi er klar til at modtage undervisning. Vi er friske og udhvilede og er forberedte til dagens aktiviteter.

• Vi rydder op efter os selv, og vi behandler ting og inventar ordentligt.

Dokumenter

Fjerritslev Skoles antimobbestrategi

Shape Created with Sketch.

Ordens- og samværsregler

Shape Created with Sketch.