MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Det vi skal oplyse om

Af loven fremgår det, at vi som offentlig institution skal stille diverse oplysninger til rådighed for offentligheden. Disse er tilgængelige flere steder på vores hjemmeside, f.eks. vil vores 'Vision' være at finde under 'Om os' - 'Vores DNA' - 'Samlet vision'. Desuden kan du finde alle vore principper under fanen "Skolebestyrelsen".

Skolens resultater og nøgletal kan tilgås via dette link, hvor Fjerritslev Skole skal fremsøges.